Företagslån

Företagslån är ett samlingsnamn för lån och krediter som ges till, oftast ett företag men även till ekonomiska föreningar. Den som driver en verksamhet kan ibland hamna i situationer där man förhållandevis snabbt behöver få tillgång till likvida medel. Det kan handla om investeringar som inte kan vänta, det kan handla om hastigt uppkomna situationer som skador på maskiner eller lokaler. Vid tillfällen som dessa har man kanske varken tid eller möjlighet att få loss pengar ur den egna verksamheten och då är företagslån det bästa alternativet.

företagslån

Olika sorters företagslån

Lite beroende på vad för behov man har som låntagare så finns det olika sorters företagslån att välja mellan. Om man behöver ett lån vid ett enskilt tillfälle, exempelvis om man behöver åtgärda en hastigt uppkommen förlust eller skada så kan man ta ett lån som i allt väsentligt är som ett vanligt lån: det vill säga att man ställer en säkerhet till långivaren för lånet. När det gäller företag handlar det om den egna kreditvärdigheten; driver man en lönsam verksamhet så har man större chans att först och främst få lånet och dessutom får man bättre ränta.

Även om man driver ett lönsamt företag så innebär det inte att man alltid har tillgång till pengar motsvarande verksamhetens kreditvärdighet. Till exempel kanske man driver en säsongsbaserad verksamhet, kanske inom jordbruk eller turism där det är liten eller ingen inkomst under delar av året men verksamheten måste ändå hållas igång och löner måste ändå betalas ut. Att vara flexibel kan aldrig underskattas när man driver företag. Här är en kontokredit att föredra, det vill säga att man har tillgång till lån över tid och då mot en avgift.

Factoring

Den som inte vill ta ett lån men ändå behöver pengar kan välja factoring, det vill säga att man belånar sina fakturor. Man kan ha en väl fungerande verksamhet men man vill inte behöva vänta i de veckor eller kanske månader det kan innebära innan ens fakturor är betalda. Nackdelen med detta är givetvis att man får betala en avgift men i gengäld så behöver inte verksamheten stå stilla medan man väntar på att kunderna ska betala.

Den som vill jämföra sina alternativ och se vad man har för möjligheter kan vända sig till www.företagslån.se där du enkelt och smart ser vilka låneformer och kreditgivare som passar just din verksamhet.

Viktigt att tänka på

Som med alla lån är det viktigt att man har koll på sina ekonomiska förutsättningar. Håller verksamheten för ett lån? Lån betalar man tillbaka under lång tid och är det säkert att företaget kommer att vara lönsamt även nästa år?

Välj rätt låneform. Har en maskin gått sönder eller har en annan form av tillfällig utgift drabbat firman? Då är kanske ett vanligt lån att föredra. Detta till skillnad från när inkomster och utgifter kommer i vågor och du vill ha mer stabilitet. I dessa fall bör man överväga en kontokredit istället för en engångssumma.

Finns det andra sätt att lösa den ekonomiska situationen? Finns det sätt att ta pengar ur firman som inte innebär att du belånar den eller säljer delar av den? Se över alternativen och välj det bästa.