Tuffare villkor för smslån

Det finns tydliga indikationer på att villkoren kring smslån i allmänhet och beviljandena av desamma successivt blir tuffare. Det handlar om en rad olika faktorer, varav vissa har med långivarnas lönsamhet att göra och andra beror på tuffare befintlig och kommande reglering av marknaden.

Högre inkomstkrav

Det är ganska enkelt att identifiera trenden att många långivare successivt höjer kravet på lägsta årsinkomst. Det handlar inte om några enorma ändringar, men de är tydliga. Det kan handla om höjningar på kanske 10 000 kr eller 20 000 kr per år.

Kopplat till ovan är att kraven på kreditvärdighet och betalningsförmåga hos låntagarna generellt har ökat det senaste året. Många långivare har höjt kraven i sina kreditscoringmodeller och vissa av de långivare som godkänner betalningsanmärkningar har angett mycket tydliga regler för antalet anmärkningar och hur nya de får vara.

Längre återbetalningstider

Vad har längre återbetalningstider med tuffare villkor att göra, kanske du tänker? Längre återbetalningstider gör generellt att räntan kan bli lägre per månad. Det gör å andra sidan att den låntagare som följer avbetalningsplanen hela löptiden ut får betala en totalt sett större kostnad för lånet.

Att återbetalningstiderna blir längre beror på en anpassning till den kommande lagstiftningen om räntetak och kostnadstak. I en ny lagstiftning om konsumentkrediter som träder i kraft sommaren 2018 kommer ett räntetak på 40% att införas. För att fortfarande kunna erbjuda traditionella smslån, men samtidigt inte bryta mot regeln om räntetak, är en lösning att helt enkelt förlänga löptiderna.

Högre lägsta lånebelopp

Att administrera ett smslån på 1000 kr eller 2000 kr kostar en hel del i relation till det utlånade beloppet, vilket gör att långivarens vinst för lånet blir liten, för att inte säga minimal. Många smslångivare har därför börjat justera upp minimibeloppen för sina lån. En del har valt att sätta den lägre gränsen vid 3000 kr medan andra har lagt sig ännu högre.

Att många långivare höjer de lägsta lånebeloppen innebär att den som bara behöver låna kanske någon tusenlapp får färre aktörer att välja mellan. Det kan i sig innebära svårigheter att hitta ett lämpligt smslån. Dessutom kan de successivt ökande minimibeloppen göra att de som har en mycket låg kreditvärdighet och betalningsförmåga successivt får svårare att utnyttja denna typ av kredit över huvud taget.

Kommentar

Med ovan som bakgrund kan sägas att det idag i slutet av 2017 är något svårare och eventuellt också något dyrare att låna mindre belopp via smslån. Samtidigt finns en större flexibilitet och en större bredd i låneprodukterna nu än tidigare. En intressant utveckling är den som sker inom nischen kreditkonton. De flesta nya aktörer inom konsumentkrediter erbjuder kreditkonton i stället för traditionella smslån. Även en inte oansenlig andel av aktörerna med längst historia har den senaste tiden presenterat produkter med större valfrihet för kunderna.

I sammanhanget kan också framföras att smslåneföretagen generellt blir allt mer professionella, både vad gäller information om erbjudanden, kundtjänst, snabbhet i utbetalningar och rutiner för betalningskrav. Branschen har helt enkelt mognat, och det kommer den att fortsätta göra under 2018 när den nya lagstiftningen om konsumentkrediter träder i kraft.