Medborgarlön på prov i Finland

2017 sjösatte den finska regeringen försöket med medborgarlön. Det är ett projekt som ska pågå i två år. 2000 arbetslösa finnar i åldern 25- 58 år med arbetslöshetsersättning ska ingå. Dessa har valts ut slumpmässigt och det är obligatoriskt att delta. Detta projekt är viktigt för den framtida debatten om medborgarlön i Sverige.