Pengalabbet lär barn om hushållsekonomi

Hemkunskapslärarna gör nog vad de kan för att lära våra barn och unga om hushållsekonomi, men överlag är skolsystemet inte skapat för att ge barnen verktygen att lära sig om privatekonomi. Det är en brist, en brist som tyvärr gör att en hel del unga får det besvärligt under de första åren i vuxenlivet.

För att skaffa sig kunskap om privatekonomi måste barn och unga inhämta information på egen hand. Lyckligtvis finns en hel del privata aktörer som har skapat appar som hjälpmedel. Det finns också god ledning att söka på webbplatser som Konsumentverket har tagit fram. Numera finns också en app skapad av museet Kungliga myntkabinettet i samarbete med myndigheten Finansinspektionen. Appen går under namnet Pengalabbet och den syftar till att på ett lättfattligt sätt lära barn och unga om vardagsekonomi.

Det börjar med ”jobblotteriet”

Grunden i all privatekonomi är inkomster och utgifter. I appen Pengalabbet får användarna börja med att skapa en inkomst. Det sker via ett ”jobblotteri”. Idén är att användaren klickar på en knapp för att slumpa fram ett jobb med den månadslön som normalt följer av yrket. Användaren får också läsa en del kring yrket för att se vilka arbetsuppgifter som ingår och hur en vanlig arbetsdag kan se ut.

Det är från månadslönen efter skatt som appens övriga funktioner utgår ifrån. Just att appen ger tydlig information om skatten som man betalar på alla inkomster är nyttigt. Det är förmodligen inte särskilt många barn och unga som förstår att en betydande del av lönen försvinner i skatt.

Det första steget är att välja boende. Här kan man välja exempelvis att bo mitt i en storstad eller att bo på en mindre ort på landsbygden. Det val man gör ger omedelbar effekt på hur mycket man har kvar att leva på efter skatt och boende.

Planeringen fortsätter sedan med olika ”paket” för utgifter i vardagen, kostnader för transport, försäkringar, abonnemang, och så vidare. Kostnader för eventuellt lånande finns dock inte med.

Idén med den här pedagogiken är att användarna ska fundera kring pengarnas roll i vardagen och tvingas ställa sig frågor kring prioriteringar. Vad kostar egentligen ett boende för en person? Hur mycket ska man räkna med att betala i olika försäkringar? Vad kostar det att äga bil? Appens pedagogik är skapad för att tvinga användarna att ställa de mer obekväma frågorna samtidigt som det förhoppningsvis dyker upp en och annan aha-upplevelse.

Finns till alla smartphones och surfplattor

Appen Pengalabbet finns tillgänglig för nedladdning till både iPhone, iPad och Android. Om du har en iPhone/iPad går du in på App Store i din enhet och söker på ”Pengalabbet”. Om du har en Android-enhet ska du istället göra ett besök på Google Play. Det kostar självklart inget att ladda ner och använda appen.

Gilla Din Ekonomi – appen för vuxna

Pengalabbet är avsedd för barn och unga, men även vuxna kan givetvis ha viss nytta av den. För vuxna har Finansinspektionen även en annan app, nämligen Gilla Din Ekonomi. Den här appen innehåller en mängd broschyrer med nyttig information om privatekonomi, utvalda nyhetsposter med viktig information samt olika quiz.

Läs mer om appen Pengalabbet på Myntkabinettets webbplats.