Lagen kring drönare lättas

Drönare är en typ av obemannade flygfarkoster, allt som oftast utrustade med en kamera. De har varit tillgängliga för privat köp och användning sedan några år tillbaka och har sedan dess ökat märkbart i popularitet. Dock har bestämmelserna kring användningen av drönare sedan start varit omstridda. Från och med idag, 1 augusti 2017, är det dock tillåtet att flyga drönare med kamera på allmänna ytor.

Från oåtkomliga till vanliga

Enda sedan drönare gjorde sin debut för ett antal decennier sedan har dem ansetts som något oåtkomligt för privat och vardagligt bruk. De, då, svårmanövrerade och dyra apparaterna användes främst inom försvaret och vid professionell filmproducering och var knappast något som en vanlig kameraentusiast hade hemma. Men tiderna ändrades och för några år sedan gjorde företaget DJI succé genom att tillhandahålla lättanvända drönare för privat bruk med en rimlig prislapp.

– Jag tror inte att någon kunde förutse det här för fem år sedan, att utvecklingen kunde gå så fort. Då kostade en drönare upp emot 500 000 kronor – i dag ligger de på runt 500 kronor och är busenkla att använda. Det öppnar upp en hel värld med möjligheter, säger Remi Vesvre på Transportstyrelsen.

Tidigare lagar begränsade användning och försäljning

I och med denna explosion av tillgänglighet växte sig branschen allt större. Nu kunde i princip vem som helst köpa och använda sig av en drönare och innehavet var omfattande. Men i och med denna expansion av bruk blev även lagar och regler fler. Vissa misskötte sin drönare och använde dem till spionering, något som är olagligt. Det blev striktare bestämmelser, exempelvis fick man inte flyga på allmänna områden. Detta gjorde att användandet av drönare blev strikt begränsat och till följd av detta minskade även försäljningen kraftigt.

– Ansökningarna stannade av helt, innan dess hade vi en dubblering för varje år som gick, säger Remi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen som utfärdar själva flygtillståndet.

Ljus framtid

Medan det senaste året har varit tufft för många återförsäljare av drönare och flygfoto-tjänster så ser framtiden onekligen ljus ut. I och med lagändringen krävs ny inget speciellt tillstånd för att flyga på allmänna ytor. Dock får drönare inte användas på ett kränkande sätt, detta har datainspektionen formulerat:

Filmning och fotografering med drönare blir tillåten så länge den inte är kränkande för någon som filmas eller har filmats.

Den som använder drönaren måste själv göra en avvägning om kameraövervakningen är kränkande eller inte. Ett exempel på kränkning kan vara om filmningen används för att övervaka människor utan att de vet om det. Andra exempel kan vara att filma folk i deras hem eller på badplatser. Även hur många som får tillgång till filmen spelar in.

Med detta sagt är det okej att använda drönare för privatbruk och filma samt fota med, men inom de bestämmelser som finns kring kränkande användning.