Böter för sent byte av däck

I Sverige är det lagkrav på att använda vinterdäck under viss del av året. Under tiden 1 december – 31 mars skall vinterdäck användas, 1 oktober till 15 april får vinterdäck användas, under övrig tid får vinterdäck endast användas om du färdas där vinterväglag kan förväntas. Reglerna gäller såväl personbilar och lätta fordon. För tunga fordon finns fortfarande vissa annorlunda lösningar. Vinterdäck kan vara med eller utan dubbar, de utan dubbar ska vara märkta med någon av de olika markeringarna för Mud and Snow, vanligtvis M+S, MS, M&S m.fl. För den som bryter mot bestämmelserna kan överträdelseavgift tas ut av polisen. Att inte använda vinterdäck under perioden då det skall användas kan kosta 1 200 kronor.

Att använda dubbade vinterdäck utanför tillåten period kan kosta 500 kronor. Sedan finns det lokala regler om ständigt förbud mot dubbdäck, exempelvis på Hornsgatan i Stockholm, att köra med dubbdäck kan kosta 1 000 kronor. Inga regler utan undantag heter det och visst gäller detta även vinterdäck. Bland annat så får undantas den som har ett fordon äldre än 30 år enligt vägtrafikregistret. Även vid exempelvis provkörning, färd till besiktning, med grön registreringsskylt får undantag göras.