Cookies

Vi på låna-pengar.org har enligt svensk lag skyldighet att informera dig som besöker vår sajt om vad det innebär med cookies.

Vad är cookies?

För att förtydliga använder vi termerna du/dig när vi talar om besökaren och vi/oss när vi talar om låna-pengar.org. Kakor eller cookies är ett uttryck som används på nätet. Med detta uttryck menas en datafil som lagras lokalt i din webbläsare. Denna textfil kan innehålla viktig information och används ofta för att identifiera och klargöra vem du är som besökare. Med hjälp av funktionen kan vi underlätta för dig genom att ta fram just dina preferenser, som språk, textstorlek, m.m. och på så sätt kan vi effektivisera dina sökningar hos oss. Cookies hjälper oss att identifiera dina behov och på så vis kan vi snabbt erbjuda dig information efter dina önskemål.

Hur använder vi cookies?

Vi på låna-pengar.org använder oss av cookies för att samla statistik i utvecklingssyfte för vår webbplats. Med hjälp av statistiken kan vi få en klarare geografisk uppfattning om dig som besökare. Vi kan analysera inkommande data från dina cookies och få möjligheten att optimera webbplatsens användarvänlighet. Det betyder att vi kan erbjuda dig en komplett webbplats som lever upp till en god standard.

Anonym?

Vi använder endast cookies för att förbättra din upplevelse. Samtidigt kan vi inte identifiera vem du är som individ. Det betyder att du är helt anonym när du besöker vår webbplats. Du har alltid möjlighet att stänga av cookies. Se länk nedan hur man hanterar cookies.

Läs mer om cookies

Post och Telestyrelsen har information kring cookies, om du vill veta mer.

http://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Microsoft beskriver hur man kan hantera cookies.

https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies